Just Legal NGO

Juist voor een NGO is het van belang om legal en privacy goed te organiseren. Het doel is zoveel mogelijk geld te laten toekomen aan de benificiaires. Wij stroomlijnen de interne processen, zorgen voor kennis en goede formats en voorkomen zodoende juridische en privacy problemen die onnodig veel tijd, geld en energie kunnen gaan kosten.
Niet elke NGO heeft de mogelijkheid om een fulltime jurist in te huren, maar specialistische kennis is belangrijk. Wij bieden u het ‘best of both worlds’.

Ja, ik wil graag ontdekken hoe legal en privacy van toegevoegde waarde kunnen zijn voor onze organisatie.

Just Legal NGO kan uw organisatie en medewerkers op verschillende manier ondersteunen. Welke manier het meest geschikt is voor u stellen we gezamenlijk vast. Hieronder een greep uit onze mogelijkheden. Heeft u een andere wens, dan gaan we samen bekijken of en hoe we dat kunnen realiseren.

Een goedlopend contractenproces is essentieel om afspraken in de hele contractketen goed vast te leggen. Wij zorgen voor een goed contractmanagement met duidelijke formats bruikbaar in de meeste gevallen en specialistische ondersteuning voor de uitzonderingen. Wij trainen uw medewerkers in het gebruik van deze formats en zorgen uiteraard voor updates wanneer nodig.

Wilt u structurele ondersteuning (legal en of privacy) door een specialist die uw organisatie kent? Waarmee een vertrouwensband ontstaat en die maar een half woord nodig heeft? Een jurist die weet wat er in de NGO-wereld en bij uw organisatie speelt? Een vaste specialist komt op afgesproken tijden naar u toe. Op andere momenten is een specialist bereikbaar voor spoedeisende kwesties.

Het kan ook zijn dat juridisch of privacy advies nodig is voor een op zichzelf staand probleem. Just Legal NGO doet vrijblijvend een eerste korte analyse en bespreek telefonisch de mogelijkheden met u.

Een privacy scan laat zien hoe uw organisatie er nu voor staat en of verbeteringen nodig zijn vanwege nieuwe ontwikkelingen. Wij toetsen in of en hoe u vorm heeft gegeven aan de verschillende beginselen uit de AVG, of uw motivering voor bepaalde keuzes wel voldoende solide is en of de praktijk wel overeenkomt met het beleid.

Indien u vooral behoefte heeft aan ondersteuning voor uw medewerkers, dan is een abonnement op onze legal helpdesk een goede optie. Voor een vast basisbedrag per maand en opslag per medewerker kan de gehele organisatie met alle juridische en privacy vragen bij onze helpdesk terecht. Het gaat hier niet om het behandelen van individuele casussen en het beoordelen van contracten, maar om alle vragen die tijdens het werk voorbij komen. Het is mogelijk om de dienstverlening van de juridische helpdesk uit te breiden naar jullie interne protocollen en processen.

Meer weten? Neem dan vandaag nog contact met ons op of vraag een gratis strategiegesprek aan.