Arbeidsrechtelijke valkuilen bij de reorganisatie van een onderwijsinstelling

Een reorganisatie voorbereiden met eventueel verlies van banen dient zorgvuldig te gebeuren. Vaak blijkt dat de juridische voorschriften onderbelicht bijven of niet voor de volle 100% juist worden uitgevoerd. Dit kan tot onnodige omissies leiden die te voorkomen zouden zijn geweest indien – ruim voorafgaand aan de start van zo’n reorganisatie –  terzakekundige juridische begeleiding was ingehuurd.

Is er rekening gehouden met de onderwijs cao? Rddf lijsten? 

Bel 010-2132095 !

Kwaliteit

We leveren juridische dienstverlening van hoge kwaliteit in begrijpelijke taal.

Gesprek

We gaan met u in gesprek om te komen tot het voor uw organisatie beste advies. 

Pragmatisch

Redenerend vanuit uw organisatie gaan wij pragmatisch om met regelgeving.

Procesmatig

Juridische zaken bekijken we niet alleen juridisch, maar vanuit het gehele proces.

Vragen

Wij zeggen niet zomaar ‘nee’, maar vragen door naar wat u graag wilt.

Luisteren

We bieden een luisterend oor. Een dossier kan iets met u persoonlijk doen.