Privacyverklaring Just Legal

Just Legal vindt het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden bij ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden we ons aan relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder leggen we uit hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze website, en gerelateerde websites en diensten. Met deze privacyverklaring voldoen wij aan onze informatieplicht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 8 mei 2019

Als u gebruik maakt van onze websites en onze dienstverlening, verzamelen en maken wij gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Contactgegevens

Just Legal is een handelsnaam van Viaponte Holding BV. Wij zijn gevestigd aan de Seinhuiswachter 2, 3034 KH Rotterdam. Voor privacy gerelateerde zaken kunt u contact met ons opnemen via [email protected].  

Persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze website en onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijke adresgegevens
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Zakelijk e-mailadres
 • Foto
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, door gebruik te maken van onze dienstverlening, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze ledenwebsite en in onze community
 • Testimonials
 • Zakelijk bankrekeningnummer

Wij zullen alle zakelijke gegevens net zo zorgvuldig en veilig verzamelen en gebruiken als wij dat verplicht zijn bij uw persoonsgegevens.

Doelen

Wij verwerken uw persoonsgegevens  voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van uw aankoop, inclusief het afhandelen van uw betaling (overeenkomst)
 • Uitvoeren van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst (overeenkomst)
 • Deelname aan onze community (overeenkomst)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (toestemming)
 • Contact opnemen naar aanleiding van uw vraag of verzoek (gerechtvaardigd belang)
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (overeenkomst)
 • Het informeren over nieuwe diensten en producten (gerechtvaardigd belang)
 • Het publiceren van testimonials op onze websites (toestemming) 
 • Wettelijke verplichtingen, waaronder verplichtingen in het kader van de belastingen (wettelijke plicht)

Toestemming

Indien wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken, dan kunt u deze altijd intrekken door u een e-mail naar ons te sturen. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk afhandelen.

Gerechtvaardigd belang

Indien u ons benadert via de website met een vraag of verzoek, dan hebben wij uw persoonsgegevens nodig om te kunnen reageren. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken ter afhandeling van die vraag of dat verzoek en de gegevens daarna verwijderen, tenzij u ons toestemming geeft om uw gegevens te bewaren bijvoorbeeld om u later een aanbod voor onze dienstverlening te kunnen doen.

Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening kunnen wij u benaderen voor nieuwe diensten of producten, indien dat past bij de aard van de afgenomen dienstverlening. Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Wellicht dat onze nieuwe dienstverlening beter bij u past dan wat u reeds van ons afneemt. Om die reden informeren wij u over nieuwe diensten en producten. Indien u liever niet wil dat wij u hierover informeren, kunt u dat bij ons aangeven door u een e-mail naar ons te sturen. 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is ter realisering van de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring. Als u alleen onze nieuwsbrief ontvangt, dan bewaren we uw gegevens zolang als u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien sprake is van een dienstverleningsovereenkomst bewaren wij uw gegevens voor de duur van de dienstverleningsovereenkomst. Wij verwijderen uw gegevens in beginsel één jaar na het einde van de dienstverleningsovereenkomst. Indien sprake is geweest van een juridisch advies bewaren wij de gegevens die daarop betrekking hebben gedurende vijf jaar na het einde van de dienstverleningsovereenkomst. Gegevens die wij nodig hebben voor onze wettelijke administratieplicht bewaren wij zeven jaar.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van uw gegevens, het recht op aanpassing indien uw gegevens onjuist zijn, het recht op verwijdering van uw gegevens, het recht op bezwaar tegen een gegevensverwerking, het recht op beperking van een gegevensverwerking en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Wij doen niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Indien u gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kunt u uw verzoek naar ons mailen via  [email protected]. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. We zullen altijd tijdig reageren. Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen met anderen

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is. Wij maken gebruik van meerdere verwerkers. Wij hebben met al onze verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten. Indien wij gegevens delen met een andere partij dan een verwerker, sluiten wij waar nodig een overeenkomst met betrekking tot het delen van gegevens.

Op dit moment kunnen wij uw gegevens delen met de volgende partijen: Phoenix (online tool waarmee we onze websites bouwen, inclusief hosting), Strato (hosting website en e-mail), Huddle (online tool voor onze community), Plug&Play (online tool voor betalingen via onze websites), Mollie (online betalingen, zoals ideal), Rapport Administraties (onze boekhouder), Moneymonk (online tool voor onze boekhouding), Microsoft (onze online werkomgeving, inclusief e-mail) en Enormail (online tool voor e-mailmarketing).

Doorgifte van persoonsgegevens

Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen te werken met partijen die uw gegevens opslaan binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zal echter niet altijd mogelijk zijn. Wanneer wij uw gegevens buiten de EER verwerken, dan nemen wij de juiste maatregelen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming van ons vereist. In dat geval werken we samen met Amerikaanse partijen die voldoen aan het Privacy Shield en met partijen in door de Europese Commissie erkende landen met een passend beschermingsniveau. Als een partij hier niet aan voldoet, dan zullen we de standaardcontractbepalingen implementeren (krachtens het besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 betreffende standaardcontractuele bepalingen). 

Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan onze websites en dienstverlening verbeteren. Wij maken daarvoor gebruik van Google Analytics. Wij hebben Google Analytics ingesteld op geanonimiseerde gegevens conform het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wij plaatsen  cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en het gebruik van caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze dienstverlening gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze dienstverlening op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat die geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en waar mogelijk een tweede factor;
 • Gebruik van een beveiligde omgeving bij Microsoft;
 • Gebruik van verwerkers met een adequaat beveiligingsniveau gezien de aard van de gegevens;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Doelgebonden toegangsbeperkingen.